Dominika Borowiecka

Psycholog

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe nauczyło mnie dużej uważności w doborze narzędzi programowych i terapeutycznych. Głęboko wierzę, że fundamentem dobrej współpracy, jest świadomość tego, że każdy z nas jest inny, składa się z innych doświadczeń i umiejętności, przez co ma inaczej ukierunkowane potrzeby i możliwości.

Z dziećmi pracuję warsztatowo od 2013 roku - jako instruktor zajęć z edukacji emocjonalnej, współautor programów edukacyjno-terapeutycznych, animator oraz wychowawca. Ukończyłam jednolite studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie SWPS (specjalność: Kształtowanie i modyfikacja zachowań) oraz studia licencjackie z Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja: Terapia i Wspomaganie Rozwoju). Otrzymałam certyfikat uprawniający do tworzenia programów i prowadzenia zajęć TUS.

W pracy z dziećmi i z dorosłymi cenię sobie otwartą komunikację oraz atmosferę wzajemnego szacunku i życzliwości.

Kontakt
Rekrutacja