Ida Błaszczyk

Pedagog specjalny

W Bałabajce jestem nauczycielem wspomagającym, prowadzę również zajęcia z języka angielskiego. Studia z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz z edukacji integracyjnej i włączającej kończyłam na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Interesuję się komunikacją alternatywną, w swojej pracy dyplomowej badałam skuteczność 'Makatonu' jako alternatywnego sposobu komunikacji u dzieci w wieku przedszkolnym.

Ukończyłam liczne kursy i warsztaty, skupiające się na rozwijaniu obszaru poznawczego (min. : nauka czytania), oraz społeczno-emocjonalnego (min. : trening zastępowania agresji, trening komunikacji, szkolenie Makaton). Staram się również regularnie uczestniczyć w warsztatach podnoszących moje kompetencje (np. trening wybiórczości pokarmowej, wspieranie i rozwijanie komunikacji u dzieci w spektrum autyzmu).

Praca z dziećmi jest dla mnie przyjemnością, ale też motywacją, by podnosić swoje kwalifikacje i rozwijać się - jako pedagog i człowiek. W wolnym czasie chętnie czytam, oglądam filmy klasy 'B', haftuję i dbam o hodowlę moich roślin.

Kontakt
Rekrutacja