Wioletta Osojca

Pedagog specjalny

„W każdym dziecku istnieje niekończąca się potrzeba kochania Go takim jakie jest z całą Jego indywidualnością”

Powyższy cytat obrazuje moje podejście do człowieka zarówno tego dorosłego już ukształtowanego przez doświadczenia, jak i do małego człowieka jakim jest dziecko, które jeszcze się kształtuje. Tak naprawdę to my dorośli budujemy jego osobowość, podejście do życia, spojrzenie na świat.

Jestem duszą artystyczną, osobą, która lubi zwierzęta oraz obcowanie z naturą. To co mogę zaoferować dziecku to pozytywne, kreatywne oraz empatyczne spojrzenie na świat, na drugiego człowieka. To chęć do ciągłego pozyskiwania wiedzy z różnych źródeł, chęć do samorozwoju.

Jako nauczyciel korzystam w pracy z wiedzy już zdobytej na studiach o kierunku pedagogika specjalna z terapią zajęciową, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz z kursów, jakie ukończyłam (Opiekunka w żłobku i klubie dziecięcym, Porozumienie bez przemocy, Praktyczny trening umiejętności prospołecznych i radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi dziecka, Trening uważności).

Staram się szukać coraz to nowych metod nauczania i wychowania. Łączyć to co owe metody mają w sobie najlepszego i dostosowywać do danego dziecka. A przede wszystkim w swojej pracy staram się pamiętać, iż od dzieci można się również wiele nauczyć, w myśl słów Paulo Coelho ”Dziecko może nauczyć dorosłego trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił tego, czego się pragnie”. Dziecko może być wulkanem pozytywnej energii i chęci do życia tylko My dorośli musimy mu na to pozwolić, wskazać drogę i w tym współistnieć.

Kontakt
Rekrutacja