Edyta Kojder

Właścicielka i założycielka Przedszkola Bałabajka

Ukończyłam studia pedagogiczne na Uniwersytecie Warszawskim, oraz studia podyplomowe na kierunku – Pedagogika Specjalna na Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Moje pierwsze doświadczenia w pracy z dziećmi zaczęły się od prowadzenia drużyny zuchowej. Pracowałam także jako wychowawca na obozach i koloniach letnich dla dzieci w wieku szkolnym. Przez wiele lat  byłam wolontariuszką w Domu Małego Dziecka, gdzie zostawiłam kawałek swojego serca. Już wtedy wiedziałam, że chcę stworzyć kiedyś miejsce, w którym dzieci mogłyby w domowej i przyjaznej atmosferze uczyć się, bawić i poznawać świat. I tak, w 2007 roku powstało Przedszkole Bałabajka.

Od zawsze niezwykle fascynująca była dla mnie pedagogika zabawy, dlatego niezwykle ciepło wspominam staż w Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA. Prowadzę w przedszkolu zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Uczęszczam na liczne szkolenia i warsztaty, stale pogłębiając swoją wiedzę. Wieloletnia współpraca z fundacją „Przyjaciel – Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym” wzbogaciła mnie o cenne doświadczenia w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i zainspirowała do tworzenia miejsca, gdzie każde dziecko ma szanse radośnie przeżyć swoje dzieciństwo.

Na co dzień prowadzę zajęcia ogólnorozwojowe i adaptacyjne dla dzieci, aktywnie wspieram pracę nauczycieli w przedszkolach i grupach żłobkowych oraz prowadzę warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji i energii.

Prywatnie jestem mamą: Oliwki, Majki i Franka.

Kontakt
Rekrutacja