Logopedia

Głównym celem zajęć logopedycznych jest stymulowanie mowy w celu prawidłowego porozumiewania się z otoczeniem. Ćwiczenia mają na celu korygować nieprawidłową wymowę w sferze fonetycznej, leksykalnej czy gramatycznej. Przed rozpoczęciem zajęć logopeda wykonuje badanie przesiewowe pod kątem istniejących zaburzeń, wyznacza cele do pracy i wprowadza odpowiednią formę terapii. Regularna i systematyczna praca utrwala umiejętności w mówieniu i przynosi oczekiwane efekty.

Największym sukcesem zajęć jest poprawa w zakresie relacji z dzieckiem, dzięki temu, że może ono w sposób efektywny komunikować się z otoczeniem. Przynosi to wzrost poczucia pewności siebie, zmniejszenie trudności emocjonalnych (jeśli wywołane są dysfunkcją w zakresie mowy), większą otwartość na kontakt z innymi ludźmi. Prawidłowa mowa pod względem jakości daje dziecku narządzie do wyrażania swoich potrzeb, oczekiwań, emocji. Ćwiczenia przetwarzania słuchowego uczą słuchać i koncentrować się na wypowiedzi ustnej. Praca nad poprawnym czytaniem, pisaniem i opowiadaniem daje dziecku dodatkowe możliwości do wyrażania się i osiągania sukcesów szkolnych.

Kontakt
Rekrutacja