Rehabilitacja

Rehabilitacja dzieci jest procesem, który ma na celu umożliwienie dzieciom osiągnięcie swojej maksymalnej sprawności i samodzielności na dalszych etapach rozwoju. Dzięki odpowiednio wcześnie podjętej rehabilitacji w wielu przypadkach możliwe jest całkowite wyeliminowanie problemu zdrowotnego u dziecka lub jego znaczne zminimalizowanie.

Rehabilitacja dziecięca polega na wnikliwej obserwacji dziecka, badaniu, ćwiczeniach bieżących oraz przekazaniu rodzicom wskazówek, jak prawidłowo pielęgnować dziecko i wykonywać elementy ćwiczeń.
Najlepszym lekarstwem na zachowanie prawidłowej postawy ciała u dziecka jest ruch – w tym specjalnie dobrany zestaw ćwiczeń z użyciem nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci.

Leczenie usprawniające dziecka jest wieloprofilowe i obejmuje wiele sfer rozwojowych: psychiczną, ruchową oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Kontakt
Rekrutacja