Terapia widzenia

Terapia widzenia to aktywny trening całego procesu widzenia, który zawiera podstawowe funkcje widzenia (takie jak  orientacja czy ruchy oczu), a także bardziej zaawansowane (widzenie obuoczne i akomodacja). Dodatkowo zajęcia skupiają się na funkcjach poznawczych, percepcyjnych i kognitywnych widzenia.

Terapia widzenia to działania usprawniające funkcje wzrokowe polegające na rozwijaniu umiejętności posługiwania się wzrokiem, a tym samym zwiększaniu możliwości wzrokowych i komfortu widzenia obuocznego w codziennym funkcjonowaniu. Podczas treningu wzrokowego dziecko uczy się świadomie używać swoich oczu a także ulepsza możliwości wzrokowe.

Terapeuta wykorzystuje czas na zajęciach na usprawnienie widzenia u dzieci. Każde dziecko prowadzone jest indywidualnie, czasami sytuacja wymaga, by część ćwiczeń wykonywało również w domu, z osobą dorosłą.

Kontakt
Rekrutacja