Zajęcia psychologiczne

Zajęcia psychologiczne to intencjonalne stosowanie zaprogramowanych oddziaływań psychologicznych, których celem jest wspomagania funkcjonowania osoby w jej codziennym życiu, zwiększenie skuteczności działania, wspieranie w rozwoju osobistym.

Psychoterapia indywidualna dla dzieci w swej formie przypomina swobodną, niekierowaną zabawę opartą na odwoływaniu się do naturalnych zainteresowań dziecka i form ekspresji (rysowanie, układanie, lepienie, zabawa wybranymi przedmiotami, nadawanie ról itp.). Podczas terapii dziecko, wykorzystując swoją naturalną aktywność w zabawie i rozmowie, przekazuje ważne dla niego sprawy i problemy, pokazując jednocześnie, w jaki sposób je przeżywa. W trakcie spotkań, na bazie tworzącego się zaufania w relacji terapeutycznej pomiędzy dzieckiem a terapeutą możliwa staje się zmiana dotycząca niekorzystnych emocji i blokujących rozwój dziecka trudności.

Zajęcia psychologiczne pomagają opracować pozytywne mechanizmy radzenia sobie z trudnościami, rozwijają umiejętności społeczne dziecka, stymulują jego ogólny rozwój psychoruchowy przez zabawę. Dodatkowo wspierają rodziców w procesie wychowawczym, pozwalają bardziej świadomie rozpoznawać i reagować na potrzeby dziecka, skuteczniej komunikować się, wspierać nowo nabyte umiejętności dziecka poza gabinetem terapeutycznym, np. w codziennych sytuacjach domowych.

Kontakt
Rekrutacja