Muzykoterapia

Muzykoterapia to dziedzina oparta na wiedzy z zakresu wielu dyscyplin naukowych. Jest to forma terapii bazująca na leczniczym wpływie dźwięku i muzyki na organizm i psychikę człowieka. Wywiera także pozytywny wpływ na psychikę, zmniejsza lęk, poprawia samoocenę, pomaga również dzieciom cierpiącym na bezsenność.

Ćwiczenia z muzykoterapii polegają na wyzwalaniu emocji i aktywizowaniu uczuć. Dziecko odbiera bodźce słuchowe, które wyzwalają w nim wrażenia emocjonalne i intelektualne. Terapia muzyką to nie tylko słuchanie, ale też tworzenie muzyki. Dzieci biorące udział w zajęciach śpiewają, tańczą i komponują. Często ich twórczość powstaje na skutek improwizacji.

Kontakt
Rekrutacja