Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia TUS mają na celu rozwinięcie kompetencji społecznych w tym rozpoznawania i reagowania na swoje i cudze emocje, dobrej komunikacji czy współpracy w grupie. Jest to forma terapii realizowana w grupie rówieśniczej. Dzieci pod opieką certyfikowanego trenera TUS, uczą się jak budować satysfakcjonujące relacje z innymi, jakie zachowania są społecznie akceptowalne, a jakie nie, jakich granic nie należy przekraczać, uczą się odczytywać i nazywać emocje, gesty i mowę ciała. Umiejętności te ćwiczone są podczas zabaw i gier, a przede wszystkim dzięki tworzeniu przez terapeutów sytuacji społecznych umożliwiających przełamania błędnych schematów i sposobów reagowania.

Podczas  spotkań dzieci poznają i ćwiczą, za pomocą modelowania, wybrane umiejętności społeczne. Zajęcia są oparte na pracy warsztatowej mającej na celu jak najbardziej zaktywizować i zaangażować ich uczestników. Poruszane tematy dotyczą między innymi tego, w jaki sposób dbać o swoje emocje, czyli rozpoznawać to, co czujemy w danej sytuacji i dlaczego właśnie takie emocje pojawiają się w danym momencie. Dzieci uczą się również wyrażać emocje w sposób, który jest bezpieczny, niekrzywdzący dla niego i jego otoczenia. Inne tematy poruszane podczas zajęć TUS to stawianie granic, przestrzeganie granic drugiego człowieka, reagowanie na agresję innych, asertywność a także umiejętność proszenia o pomoc.

Kontakt
Rekrutacja